DANE OSOBOWE

/ /
/ /

ADRES ZAMELDOWANIA W POLSCE

OKRESY ZATRUDNIENIA W HOLANDII

DOCHÓD UZYSKANY POZA GRANICAMI HOLANDII

POBYT I PRACA W HOLANDII

Nazwa pliku    
Dodaj pliki
Opps. Still on dinosaur technology? Time to update

POBYT I PRACA W ANGLII

CZY W POPRZEDNICH LATACH UBIEGAŁEŚ SIĘ O ZWROT PODATKU?

DOCHÓD UZYSKANY POZA GRANICAMI AUSTRII

CZY POBIERAŁEŚ ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH, CHOROBOWE LUB INNE ŚWIADCZENIA W AUSTRII

Nazwa pliku    
Dodaj pliki
Opps. Still on dinosaur technology? Time to update

CZY POBIERAŁEŚ ZASIŁEK RODZINNY W AUSTRII?

Podaj okres, za który pobierałeś zasiłek w Austrii

POBYT I PRACA W AUSTRII

CZY PROWADZIŁEŚ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W AUSTRII?

DOCHÓD UZYSKANY POZA GRANICAMI BELGII

CZY POBIERAŁEŚ ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH, CHOROBOWE LUB INNE ŚWIADCZENIA W BELGII?

Nazwa pliku    
Dodaj pliki
Opps. Still on dinosaur technology? Time to update

PODAJ ILOSĆ DZIECI ( w tym, powyżej 18 roku życia kontynuujące naukę )

/ /

CZY BYŁEŚ ZAMELDOWANY W BELGII?

CZY PROWADZIŁEŚ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W BELGII?

DOCHÓD UZYSKANY POZA GRANICAMI NIEMIEC

CZY POBIERAŁEŚ ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH, SOKA-BAU LUB INNE ŚWIADCZENIA W NIEMCZECH?

Nazwa pliku    
Dodaj pliki
Opps. Still on dinosaur technology? Time to update

POBYT I PRACA W NIEMCZECH

CZY PROWADZIŁEŚ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W NIEMCZECH?

POBYT I PRACA W FINLANDII

POBYT I PRACA W SZWECJI

CZY PROWADZIŁEŚ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W SZWECJI?

OKRESY ZATRUDNIENIA W DANII

POBYT I PRACA W DANII

OKRES ZATRUDNIENIA W NORWEGII

POBYT I PRACA W NORWEGII

CZY POBIERAŁEŚ ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH, URLOPOWE LUB INNE ŚWIADCZENIA W NORWEGII?

Nazwa pliku    
Dodaj pliki
Opps. Still on dinosaur technology? Time to update

CZY PROWADZIŁEŚ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W NORWEGII?

DANE WSPÓŁMAŁŻONKA

/ /
/ /

DANE PARTNERA

/ /

DOCHÓD UZYSKANY POZA HOLANDIĄ

CZY WSPÓŁMAŁŻONEK PRACOWAŁ W BELGII?

OKRES ZATRUDNIENIA W HOLANDII

POBYT I PRACA W IRLANDII

CZY PROWADZIŁEŚ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W IRLANDIII?

CZY W POPRZEDNICH LATACH UBIEGAŁEŚ SIĘ O ZWROT PODATKU?

ZAŁĄCZ DOKUMENTY (MAX 10)

Nazwa pliku Wybierz plik